Samoucieleśnienie

Dyplom licencjacki z grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2021)

prace wykonane techniką linorytu w (druk wypukły i wklęsły) w formatach 100x70 cm oraz 200x70 cm


Samo-uciele-śnienie czy samo-ucieleśnienie powstało jako wygodny neologizm opisujący proces, jaki zaszedł podczas tworzenia mojego dyplomu. Słowo wynikło po usilnych próbach werbalizacji wizualnego i ma znaczyć tyle co samostanowienie siebie poprzez ciało, ale także samotny zwrot do wewnątrz, podczas którego ciało śni swój sen o sobie samym. Słowo samoucieleśnienie będzie drogowskazem na drodze do zrozumienia natury prac jakie stworzyłam. W grę wchodzi w tym wszystkim sztuka procesowania czy procesowanie sztuki, bo osią tej artystycznej sytuacji jest pewnego rodzaju psychiczny proces jaki zachodzi, gdy twórca biorąc samego siebie na warsztat dokonuje aktu stworzenia własnej osoby na nowo. Można uznać to za cielesną kuźnię własnej psychiki czy warsztat, w którym wycina się w linoleum poza liniami światła na dłoniach jeszcze coś więcej. 

- Warszwa, 2021

 
 

Seria transferowych kolaży feministyczno-lesbijskich